ความปลอดภัยในการใช้ยายุติการตั้งครรภ์

ความปลอดภัยในการใช้ยายุติการตั้งครรภ์

การใช้ยาในกระบวนการยุติการตั้งครรภ์ (Medical abortion) เมื่อปฏิบัติตามคำแนะนำและคำแนะนำจากทีมแพทย์ที่เชี่ยวชาญ มักเป็นวิธีที่ปลอดภัยสำหรับคุณภาพส่วนใหญ่ของผู้หญิงที่ต้องการยุติการตั้งครรภ์ อย่างไรก็ตาม มีบางครั้งที่อาจเกิดผลข้างเคียงหรือภาวะแทรกซ้อนได้ ดังนั้นควรปฏิบัติตามคำแนะนำทางการแพทย์ทุกขั้นตอน และปฏิบัติตามการติดตามดูแลหลังกระบวนการอย่างเคร่งครัด