การดูแลตัวเองหลังจากใช้ยายุติการตั้งครรภ์ ควรปฏิบัติเช่นไร

การดูแลตัวเองหลังจากใช้ยายุติการตั้งครรภ์ ควรปฏิบัติเช่นไร

การดูแลตัวเองหลังแท้ง

หลังจากการใช้ยายุติการตั้งครรภ์ (Medication Abortion หรือ Medical Abortion) คุณควรปฏิบัติดังนี้เพื่อดูแลสุขภาพของคุณอย่างเหมาะสม:

  1. ติดตามอาการอย่างใกล้ชิด: คุณควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์หรือผู้ให้บริการดูแลสุขภาพในการนัดหรือการติดตามตามตารางที่เขากำหนด การติดตามเป็นสิ่งสำคัญเพื่อตรวจสุขภาพและตรวจว่ากระบวนการยุติการตั้งครรภ์ได้ผลลัพธ์อย่างถูกต้อง.

  2. การพักผ่อน: ในวันที่คุณใช้ยายุติการตั้งครรภ์และวันถัดไป คุณควรพักผ่อนอย่างเพียงพอ และหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องใช้พลังงานมาก.

  3. การควบคุมอารมณ์: การยุติการตั้งครรภ์อาจส่งผลต่ออารมณ์และอารมณ์ของคุณ คุณควรพูดคุยกับคนที่คุณไว้วางใจหรือพิจารณาการรับความช่วยเหลือจากนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์หากคุณรู้สึกว่าสภาพจิตใจย่ำแย่จริงๆ.

  4. การป้องกันการตั้งครรภ์: หลังจากการยุติการตั้งครรภ์ คุณควรมีวิธีคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในอนาคต แพทย์หรือผู้ให้บริการดูแลสุขภาพของคุณสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีคุมกำเนิดที่เหมาะสมสำหรับคุณ.

  5. การดูแลสุขภาพ: คุณควรดูแลสุขภาพโดยรับประทานอาหารที่เหมาะสมและมีประโยชน์ ดื่มน้ำมากๆ เพื่อป้องกันความเสี่ยงของภาวะขาดน้ำ และรักษาความสะอาดบริเวณจุดซ่อนเร้นหรือบริเวณปากมดลูกให้สะอาดเพื่อป้องกันการติดเชื้อภายหลัง.

  6. การเช็คว่าการยุติการตั้งครรภ์ได้สมบูรณ์แน่นอนแล้ว: คุณควรติดตามคำแนะนำของแพทย์เกี่ยวกับการเช็คการยุติการตั้งครรภ์ด้วยอุปกรณ์ตรวจการตั้งครรภ์หรืออัลตราซาวด์เพื่อตรวจสอบว่ายายุติการตั้งครรภ์ได้ผลลัพธ์อย่างถูกต้อง.

  7. การให้กำลังใจ: หากคุณมีภาวะกังวลใจ หรือ สภาพจิตใจย่ำแย่ ควรหาที่ปรึกษาที่ไว้ใจ พูดคุย และค่อยรับฟัง ในช่วงนี้ 

การดูแลตัวเองหลังการใช้ยายุติการตั้งครรภ์เป็นสิ่งสำคัญเพื่อความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีของคุณ คุณควรปฏิบัติตามคำแนะนำจากแพทย์หรือผู้ให้บริการดูแลสุขภาพอย่างเคร่งครัด และอย่าลังเลที่จะขอความช่วยเหลือ  หากคุณมีคำถามหรือความกังวลใด ๆ เกี่ยวกับสุขภาพของคุณหลังการยุติการตั้งครรภ์ด้วยยา

กรณีต้องการปรึกษา หรือ สังซื้อ ยา สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ไลน์แอด @2planned เรามีผู้เชียวชาญให้คำปรึกษา ระหว่างใช้ยา เพื่อการใช้ยาที่ถูกวิธีและปลอดภัย