อายุครรภ์ 0-2 เดือน

อายุครรภ์ 0-2 เดือน

ชุดยากิน Ru486 ชุดล่ะ 4,400 บาท

ชุดยากิน+สอด Cytotec ชุดล่ะ 3,200 บาท

ชุดยาสอด Cytotec ชุดล่ะ 2,000 บาท

ชุดยากิน+สอด Cytolog ชุดล่ะ 3,200 บาท

ชุดยาสอด Cytolog ชุดล่ะ 2,000 บาท