อายุครรภ์ 2-3 เดือน

อายุครรภ์ 2-3 เดือน

ชุดยากิน Ru486 ชุดล่ะ 8,000 บาท

ชุดยากิน+สอด Cytotec ชุดล่ะ 4,200 บาท

ชุดยาสอด Cytotec ชุดล่ะ 3,000 บาท

ชุดยากิน+สอด Cytolog ชุดล่ะ 4,200 บาท

ชุดยาสอด Cytolog ชุดล่ะ 3,000 บาท